Cocensus

Category:
Bedrijfspanden, Kantoren
Omschrijving

Cocensus Heemskerk – Volledig duurzaam en CO2-neutraal kantoor

Het nieuwe kantoorpand van Cocensus in Heemskerk is toekomstbestendig gebouwd en volledig CO2 neutraal. Bij het complete traject, van uittekenen en ontwerpen van de installatie tot het installeren en opleveren van een duurzame klimaatbeheersing van het kantoor, hebben we begeleiding geboden aan de opdrachtgever. In het gebouw zijn twee verschillende locaties nu in één gebouw gevoegd. Om optimale begeleiding te bieden en de gebruikers centraal te zetten is er vooraf een klankbordgroep opgesteld.

Energiebesparing en comfort

Vanuit de klantbordgroep kwam naar voren dat op de oude locaties met name de luchtstroom een groot euvel was. In het nieuwe kantoor is hier veel zorg en aandacht aan besteed. In het kantoor wordt de lucht over de verlaagde plafonds geblazen, voor de ramen langs. Hierdoor ervaren de personeelsleden geen hinder van koude stroom.

Aan de buitenzijde zijn de kantoortuinen gesitueerd. In de kernen zitten allerlei ruimtes gecreëerd als: spreekkamers, rustkamers en een werkplek voor het management. De kamers die opgenomen zijn in de kernen zijn allemaal individueel, zowel in temperatuur als in verse luchttoevoer, in te stellen. Doordat de zon duidelijk vier invalshoeken heeft hebben we vier thermostaten geplaatst in deze ruimte die duidelijk de vier kanten van het gebouw op temperatuur meten en waarbij het zo is dat per sectie de temperatuur geregeld wordt. Op deze wijze krijg je een heel gelijkmatige temperatuur in het kantoor.

Klimaatinstallatie

We hebben een VRV (Variable Refrigerant Volume) geïmplementeerd voor het koelen en verwarmen van het pand met een rendement tot een COP (Coefficient of Performance) van negen. We hebben een warmtepompinstallatie gebruikt om de vloer te verwarmen. En zevenhonderd zonnepanelen met een vermogen van 130.000 Wattpiek, wekken de energie op om die installatie te voeden. De zonnepanelen wekken jaarlijks zo’n 115.000 kWh aan zonnestroom op en bespaart daarbij meer dan 50 ton aan CO2 uitstoot. Dit zonnestroomsysteem maakt het verbruik van de klimaatinstallatie energieneutraal. Deze verwarmd, verkoeld en ventileert nu volledig door gebruik van het zonlicht en de buitenlucht.

De zevenhonderd zonnepanelen houden daarnaast energie over, deze energie wordt op het eigen terrein gebruikt voor het opladen van de elektrische auto’s van de medewerkers.

In het technisch hart zijn een achttal warmtepompen in cascade opgesteld. Deze warmtepompen dragen zorg voor dat het buffervat verwarmd wordt. En daarmee wordt het gehele gebouw verwarmd.

Op het dak staan aan de rechterzijde de acht warmtepompen en aan de andere zijde Daikin VRV-systemen, welke het aircoditioningssysteem van koude en warmte voorziet.

Naast de besparing van het eigen verbruik is er voor dit project ook een Subsidie Duurzame Energie toegekend. Deze exploitatiesubsidie van het RVO geeft de komende 15 jaar een extra vergoeding per opgewekte kWh groene energie!

Wij realiseren het hoogst mogelijke comfort, gebruikersgemak en esthetisch fraaie installaties. Hierbij maken we uitsluitend gebruik van energetisch verantwoorde toepassingen.

Wilt u ook uw kantoor verwarmen met uw eigen opgewekte energie?

Laat het ons gerust weten, we denken graag met u mee.