nZEB: energieneutraal gebouw

Wat is nearly Zero Energy Building?

De Klimaatbeheerser heeft op de Skoon 74 in Oostzaan (Amsterdam) zijn nieuwe showroom ingericht volgens het nZEB-concept. Maar wat is dit nu eigenlijk?

nZEB staat voor ‘nearly Zero Energy Building’. Letterlijk vertaald betekent het een ‘bijna -Nul Energie Gebouw’. Dat is een gebouw waar het energieverbruik op jaarbasis vrijwel gelijk is aan de hoeveelheid energie die het gebouw opwekt uit hernieuwbare bronnen*.

Om het energieverbruik van de gebouwgebonden installaties** te kunnen compenseren, maken deze installaties gebruik van een energievorm die lokaal is op te wekken en die hernieuwbare bronnen gebruikt. De hoeveelheid energie die lokaal wordt opgewekt, dient ongeveer gelijk te zijn aan de hoeveelheid energie die de gebouwgebonden installaties gebruiken.

Het compenseren vraagt een investering. Die investering maakt het lucratief om het energieverbruik te minimaliseren. Daarmee kunt u de installatie die het verbruik compenseert zo klein mogelijk houden.

Waarom een Zero Energy Building realiseren?

Er zijn meerdere redenen om een nZEB-gebouw te realiseren:

 • De energiekosten worden steeds hoger.
 • Mensen vinden het belangrijk om bij te dragen aan de reductie van CO2-uitstoot.
 • Mensen vinden het belangrijk om minder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.
 • De Europese Unie heeft als doel om de CO2-uitstoot te verminderen. Een onderdeel hiervan is het nZEB-gebouw. De lidstaten (waaronder Nederland) moeten snel plannen te maken om nZEB-gebouwen te gaan realiseren in Nederland.

 

* Hernieuwbare bronnen: bronnen waar  permanent energie aan kan worden onttrokken/afgegeven omdat het de aarde niet uitput.
** Gebouwgebonden installaties: installaties die de verwarming, koeling, warm water, ventilatie en verlichting van het gebouw verzorgen

Energie uit hernieuwbare bronnen:

 • Windenergie
 • Zonne-energie
 • Waterkrachtenergie
 • Biomassa
 • Gheotermische energie
 • Hydrothermische energie
 • Stortgas
 • Rioolzuiveringsinstallatie
 • Biogassen