Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid bij deKlimaatbeheerser

kwalliteitBij het leveren van producten en diensten streeft De Klimaatbeheerser naar een ‘win-win’-situatie: een situatie waarin zowel de klant als wij tevreden zijn over het resultaat (de toegevoegde waarde voor de klant) en de wijze waarop dit resultaat tot stand is gekomen (het proces). Het kwaliteitsbeleid is er dan ook op gericht producten en diensten te leveren die van verifieerbare en met de klant overeengekomen kwaliteit zijn.
Het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening is onze verantwoordelijkheid. Alle betrokken medewerkers, monteurs en installateurs geven bij de uitvoering van hun werkzaamheden invulling aan het kwaliteitsbeleid.

De Klimaatbeheerser werkt vanuit de volgende speerpunten:

  • Klanttevredenheid: de mate waarin klanten tevreden zijn over de diensten die De Klimaatbeheerser levert.
  • Opdrachtresultaat: het percentage van de opdrachten dat binnen budget en op tijd is gerealiseerd.
  • Lerende organisatie: de mate waarin de organisatie leert van de eigen ervaring en in staat is tot verbetering.