Kantoren

Airconditioning op kantoor

De Klimaatbeheerser biedt ook oplossingen in airconditioning op kantoor, zowel voor grote als voor kleine panden. De lucht in kantoorruimten moet minimaal twee keer per uur worden ververst. Onze airconditioning kan alle ruimten in uw kantoor onafhankelijk van elkaar koelen en verwarmen, met optimaal gebruik van de lucht die in het pand aanwezig is.

Een aangenaam binnenklimaat op kantoor
Het is zelfs mogelijk de aanwezige warme en koude lucht binnen een gebouw energiezuinig te verplaatsen, waardoor u een prettig binnenklimaat in uw kantoor kunt creëren. Wanneer er op locatie A behoefte aan warme lucht is en op locatie B aan koude, verplaatst onze airconditioning warme of koude lucht van A naar B en andersom. Het resultaat is een aangenaam binnenklimaat op kantoor en een flinke energiebesparing.

Onze airconditioning wordt volledig in de muren en plafonds van uw kantoor weggewerkt en voorzien van roosters die in het interieur passen. De oplossingen van De Klimaatbeheerser kunt u later eventueel uitbreiden. Ook kunnen wij u van dienst zijn met bijvoorbeeld een stille airco of duurzame klimaatmatten, om op die manier een prettig binnenklimaat te realiseren.

Een rendement dat tot 50% hoger is
Door innovatie is de hoeveelheid warmte die te verkrijgen is uit 1 kW stroom (de COP-waarde) enorm toegenomen. Hierdoor is het mogelijk om uit klimaatsbeheersingsapparatuur een rendement te verkrijgen dat tot 50% hoger is dan de opbrengst van conventionele apparatuur. Dit is mogelijk doordat de innovatieve apparatuur zuiniger met energie omspringt dan een conventionele gasgestookte HR-ketel.

Stijgende prijzen van fossiele brandstoffen leiden tot een toenemend aanbod van alternatieve energie. Met het oog op die ontwikkelingen verwachten wij een groeiende vraag naar energiezuinige systemen, zoals onze airconditioning voor op kantoor.

Rendementscijfers van TNO
Op onze energiezuinige klimaatsystemen is de Energie-investeringsaftrek (EIA.) van toepassing. Op deze wijze verwarmen geeft op jaarbasis een besparing tot 50% ten opzichte van een conventioneel gasgestookt HR-verwarmingssysteem. Deze cijfers zijn door TNO onderzocht. Per situatie kan een vergelijkende berekening gemaakt worden met betrekking tot de energiekosten op jaarbasis.